Tanzania and Zanzibar Itinerary

(10 days / 9 nights)

DAY 1:

∙ Arrival to Kilimanjaro International airport.

∙ Airport pick up and drive to in Arusha (cca 2 hours)

∙ Check-in, dinner, Safari briefing and  overnight at Gold Crest Hotel

DAY 2:

∙ Wake up early in the morning, breakfast

∙ Drive from Arusha to Tarangire NP, lunchbox (lunch at 10 a.m.)

∙ At 3 p.m., drive to Karatu village (cca 2 hours)

∙ Check-in, dinner and overnight in Karatu village, hotel Eileens Trees Inn

DAY 3:

∙ Wake up early in the morning

∙ Drive from Karatu village to Serengeti NP through the Ngorongoro Conservation area

∙ Arrival to Serengeti NP + afternoon Game drive

∙ Dinner and overnight at Kati Kati Camp

DAY 4:

∙ Full day Game Drive in Serengeti NP

∙ Overnight at Kati Kati Camp

DAY 5:

∙ Wake up early in the morning

∙ After breakfast drive to Ngorongoro for the Game Drive and visiting creater, lunch inside the crater

∙ Drive to Karatu village, dinner and overnight in Karatu village, hotel Eileens Trees Inn

DAY 6:

∙ Wake up, breakfast, drive from Karatu to Kilimanjaro International Airport

∙ Maasai village, Maasai souvenir, African Gallery visit (lunchbox)

Flight from Kilimanjaro International Airport to Stonetown, Zanzibar (at 7:45 p.m.)

Airport pick up

Check-in, dinner  overnight at DoubleTree by Hilton Hotel

DAY 7:

∙ After breakfast, you will enjoy the taste of Zanzibar with the smell of spices – Spice tour

∙ Return to lunch at Mercury’s Restaraunt (Stonetown is a birthplace of Faroukh Bulsara better     known as Freddy Mercury, lead singer of Queen) which is situated right next to seaport

∙ Walking tour and visit to Old Stone City „Stone town“ where you walk around in barrow

streets and experience the real life of Zanzibar’s people.

Dinner at Night food Market (Zanzibar Forodhani Market), each evening as the sun sets, Stone Town’s Forodhani Gardens park transforms into an open-air food market

Overnight at DoubleTree by Hilton Hotel

DAY 8:

Breakfast

Jozani forest visit, Nature Reservation with Mangrove Forests and unique opportunity to see very rare Red Colobus Monkey which is indigenous to the Island of Zanzibar

Journey to east coast, Paje

free afternoon

Overnight Mahali Zanzibar Resort, east coast, Paje

DAY 9:

∙ Breakfast, free time

∙ Lunch at the world-famous restaurant in the ocean, known for its extraordinary location, menu offers local spices, flavors, and seafood – The Rock

Free afternoon

Overnight Mahali Zanzibar Resort, east coast, Paje

DAY 10:

∙ Breakfast, check-out, departure

Plan putovanja kroz Tanzaniju i Zanzibar

(10 dana/9 noći)

PRVI DAN:

Dolazak na međunarodnu zračnu luku Kilimanjaro

Prijevoz od zračne luke i vožnja do Arusha-e (cca 2 sata)

Prijava u smještaj, večera, informiranje o safariju i moćenje u Gold Crest Hotel

DRUGI DAN:

Rano buđenje, doručak

Vožnja od Arusha-e do NP-a Tarangire, paket ručak (ručak u 10 sati)

U 15 sati vožnja do sela Karatu (cca2 sata)

Prijava u smještaj, večera i noćenje u selu Karatu, hotel Eileens Trees Inn

TREĆI DAN:

Rano buđenje

Vožnja do sela Karatu i NP-a Serengeti kroz Ngorongoro konzervatorij

Dolazak u NP Serengeti + popodnevna vožnja divljinom

Večera i noćenje u Kati Kati Camp

ČETVRTI DAN:

Cjelodnevna vožnja divljinom u NP-u Serengeti

Noćenje u Kati Kati Camp

PETI DAN:

Rano buđenje

Nakon doručka vožnja do Ngorongoro gdje ćemo uiživati u vožnji divljinom i posjet krateru, ručak unutar kratera

Vožnja do sela Karatu, večera i noćenje u selu Karatu, u hotelu Eileens Trees Inn (https://www.eileenstrees.com/)

ŠESTI DAN:

Buđenje, doručak, vožnja od Karatu-a do međunarodne zračne luke Kilimanjaro

Selo Maasai, Maasai suveniri, posjet afričkoj galeriji (paket ručak)

Let od međunarodne zračne luke Kilimanjaro do Stonetown-a u Zanzibaru (u 19.45h)

Prijevoz od zračne luke

Prijava u smještaj, večera i noćenje u DoubleTree by Hilton Hotel

SEDMI DAN: 

Poslije doručka uživamo u okusima i mirisima Zanzibara kao i začinima – kušanje začina

Povratak na ručak u Mercury-jev restoran (Stonetown je rodno mjesto Faroukh Bulsara-e poznatijeg kao Freddy Mercury, pjevač grupe Queen) koji je smješten pored pomorske luke

Šetnja prema Old Stone City-u “Stone town” gdje ćemo prošetati ulicama i na taj način iskusiti stvarni život ljudi iz Zanzibara.

Večera u tržnici Night food (Zanzibarski Forodhani tržnica), svake večeri kako sunce zalazi, Ston Townov Forodhani Gardens park se pretvara u tržnicu hrane na otvorenom.

Noćenje u  DoubleTree by Hilton Hotel  

OSMI DAN:

Doručak

Posjetit ćemo Jozani šumu, Prirodni rezervat mangrove šume i jedinstvena prilika da vidimo crvene kolobus majmune autohtonu vrstu otoka Zanzibar.

Put do istočne obale, Paje

Slobodno popodne

Noćenje u Mahali Zanzibar Resort, east coast, Paje

DEVETI DAN:

Doručak, slobodno vrijeme

Ručak u svjetski poznatom restoranu u oceanu, poznatom zbog svoje lokacije; na jelovniku se nude lokalni začini, okusi i plodovi mora – The Rock

Slobodno popodne

Noćenje u Mahali Zanzibar Resort, east coast, Paje

DESETI DAN:

Doručak, odjava iz smještaja, odlazak

Send Us a message about Tanzania and Zanzibar Itinerary:

Name *

Email *

Message

Price upon request

Price includes:

 • National Park entry fees + transit fees from Ngorongoro conservatory valid for 24 hours
 • Camping fees
 • Certified, experienced, English-speaking guides for all routes
 • accommodation at Hotels
 • Cooking equipment, and eating utensils
 • VAT (Valued Added Tax)

Not included:

 • Travel Insurance
 • Alcoholic beverages and some lunches per above info
 • Tips for guides and drivers

Payments:

50% of the full price, has to be paid 4-months before arrival and the rest should be paid at least 1-month before your Tanzania arrival.

We know plans can change and provide an easy and generous refund/cancellation policy

 • 70% Refund for up to 30-day notice cancellation
 • 50% Refund from 29 to 15-day notice cancellation
 • 20% Refund from 14 to 7-day notice cancellation
 • 0% Refund for cancellations of 6 or 0 days prior to the tour

The price of our tours (vacations) includes insurance with the Croatia Insurance L.L.C. in case of insolvency of the travel agency, which is statutory for all travel agencies all of which is thereby in compliance with the regulations of the Tourism Services Act (NN 130/2017)

Visa:

Tanzania Visas are processed at all Tanzania points of entry such as borders and ports. It is $50/person for non-American Citizens and $100/person for American citizens. It covers your stay in both Tanzania Mainland & Zanzibar for a 3-month period.

For more info click on the following link: LINK

Yellow fever vaccine:

It is mandatory to be vaccinated against Yellow Fever and have Vaccination card with you when entering Tanzania.

After getting the vaccine, you should be given a sealed and signed “International Certificate of Vaccination or Prophylaxis” (yellow fever card). This certificate becomes valid 10 days post vaccination and its validity is indefinite.

 

For more info click on the following link: LINK

Cijena dostupna na upit

Cijena uključuje:

Pristojbe za Nacionalni park + pristojbe za prijevoz od Ngorongoro konzervatorija koje vrijede 24 sata

Pristojbe za kamipranje

Certificirani, iskusni vodiči za sva putovanja koji tečno govore engleski jezik

Smještaj u hotelima

Opremu za kuhanje, pribor za jelo

PDV (porez na dodanu vrijednost)

Cijena ne uključuje: 

Putno osiguranje

Alkoholna pića i neke jelovnike za ručak prema gore navedenim podacima

Napojnice za vodiče i vozače

Plaćanje:

50% od pune cijene plaćate 4 mjeseca prije dolaska a ostatak najmanje 1 mjesec prije dolaska u Tanzaniju.

Znamo da se planovi mogu promjeniti i stoga pružamo mogućnost jednostavnog i velikodušnog povrata sredstava

 • 70% za otkazivanje unutar 30 dana
 • 50% za otkazivanje u roku od 29 ili 15 dana
 • 20% za otkazivanje od 14 do 7 dana 
 • 0% za otkazivanje unutar 6 dana ili na dan polaska

Cijene naših putovanja (odmora) uključuju osiguranje kod Croatia osiguranja d.o.o. u slučaju nesolventnosti putničke agencije, što je propisano zakonom za sve putničke agencije i u skladu je s pravilima Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017). 

Viza: 

Vize za Tanzaniju se provjeravaju na svim točkama ulaska u zemlju kao što su granični prijelazi i luke. Cijena je 50 američkih dolara po osobi za neameričke građane a za američke građane je 100 američkih dolara. Vize pokrivaju vaš boravak u Tanzaniji (na kopnu) i u Zanzibaru na 3 mjeseca.

Za više informacija posjetite sljedeću poveznicu: LINK

Cjepivo protiv žute groznice:

Obavezno je cijepiti se protiv žute groznice te posjedovati potvrdu o primljenom cjepivu prilikom ulaska u Tanzaniju.

Nakon cjepljenja morate dobiti potpisanu i pečatiranu “Međunarodnu potvrdu o cjepljenju ili prevenciji” (potvrda o prevenciji žute groznice). Ova potvrda postaje pravovaljana 10 dana nakon cjepljenja i traje doživotno.

Za više informacija posjetite sljedeću poveznicu: LINK