Zanzibar

(7 days / nights)

DAY 1:

Airport pick up

Check-in at DoubleTree by Hilton Hotel

∙Walking tour and visit to Old Stone City „Stone town“ where you walk around in barrow streets and experience the real life of Zanzibar’s people

∙Lunch at Mercury’s Restaraunt (Stonetown is a birthplace of Faroukh Bulsara better     known as Freddy Mercury, lead singer of Queen) which is situated right next to seaport

Overnight at DoubleTree by Hilton Hotel

DAY 2:

∙After breakfast, you will enjoy the taste of Zanzibar with the smell of spices – Spice tour

∙Tour to Prison Island – You will get the opportunity to visit the tortoise sanctuary, which contains a large colony of giant tortoise imported from the Seychelles in the late 19th century. The average weight of these creatures is 200 kg, and many of them are said to be over 150 years old. There will be a chance to touch the tortoise and take photos. The island is also a home to a colony of beautiful peacocks

Dinner at Night food Market (Zanzibar Forodhani Market), each evening as the sun sets, Stone Town’s Forodhani Gardens park transforms into an open-air food market

Overnight at DoubleTree by Hilton Hotel

DAY 3:

∙ breakfast

Journey to east coast, Paje

Jozani forest visit, Nature Reservation with Mangrove Forests and unique opportunity to see very rare Red Colobus Monkey which is indigenous to the Island of Zanzibar

Free afternoon

Overnight Mahali Zanzibar Resort, east coast, Paje

DAY 4:

∙ Breakfast

All day, Safari Blue, an epic day of aquatic activities

Full and unlimited seafood buffet with drinks

Dinner and overnight Mahali Zanzibar Resort, east coast, Paje

DAY 5:

Breakfast

∙ Lunch at the world-famous restaurant in the ocean, known for its extraordinary location, menu offers local spices, flavors, and seafood – The Rock

Drive to Kendwa Rocks

Free afternoon

Dinner and overnight Kendwa Rocks, north

DAY 6:

Free day

Dinner and overnight Kendwa Rocks, north

DAY 7:

∙ Breakfast, check out, departure

Zanzibar

(7 dana/noći)

PRVI DAN:

Prijevoz od zračne luke

Prijava u DoubleTree by Hilton Hotel

Šetnja prema Old Stone City-u “Stone town” gdje ćemo prošetati ulicama i na taj način iskusiti stvarni život ljudi iz Zanzibara.

Ručak u Mercury-jevom restoranu (Stonetown je rodno mjesto Faroukh Bulsara-e poznatijeg kao Freddy Mercury, pjevač grupe Queen) koji je smješten pored pomorske luke

Noćenje u DoubleTree by Hilton Hotel

DRUGI DAN:

Poslije doručka uživamo u okusima i mirisima Zanzibara kao i začinima – kušanje začina

Put prema Prison Island-u (zatvorskom otoku) gdje imate priliku posjetiti utočište kornjača koje sadrži veliku koloniju divovskih kornjača uveženih sa Seychelles-a u kasnom 19. stoljeću. Prosječna masa ovih stvorenja je 200 kg i većina njih je preko 150 godina stara. Imat ćete priliku dodirnuti kornjače i fotografirati ih. Otok je također stanište kolonije prelijepih paunova.

Večera u tržnici Night food (Zanzibarski Forodhani tržnica), svake večeri kako sunce zalazi, Ston Townov Forodhani Gardens park se pretvara u tržnicu hrane na otvorenom.

Noćenje u  DoubleTree by Hilton Hotel

TREĆI DAN:

Doručak

Put prema istočnoj obali, Paje

Posjetit ćemo Jozani šumu, Prirodni rezervat mangrove šume i jedinstvena prilika da vidimo crvene kolobus majmune autohtonu vrstu otoka Zanzibar.

Slobodno popodne

Noćenje u Mahali Zanzibar Resort, east coast, Paje

ČETVRTI DAN:

Doručak

Cjelodnevne aktivnosti, Safari Blue, epski dan vodenih aktivnosti

Potpun i neograničen pristup švedskom stolu s plodovima mora i pićem

Večera i noćenje u Mahali Zanzibar Resort, east coast, Paje

PETI DAN:

Doručak

Ručak u svjetski poznatom restoranu u oceanu, poznatom zbog svoje lokacije; na jelovniku se nude lokalni začini, okusi i plodovi mora – The Rock 

Vožnja do Kendwa Rocks

Slobodno popodne

Večera i noćenje u Kendwa Rocks, na sjeveru

ŠESTI DAN:

Slobodan dan

Večera i noćenje u Kendwa Rocks, na sjeveru

SEDMI DAN:

Doručak, odjava iz smještaja, odlazak

Send Us a message about Zanzibar:

Name *

Email *

Message

Price upon request

Price includes:

 • Certified, experienced, English-speaking guides for all routes
 • accommodation at Hotels
 • VAT (Value Added Tax)

Not included:

 • Travel Insurance
 • Alcoholic beverages and some lunches per above info
 • Tips for guides and drivers

Payments:

50% of the full price, has to be paid 4-months before arrival and the rest should be paid at least 1-month before your Tanzania arrival.

We know plans can change and provide an easy and generous refund/cancellation policy

 • 70% Refund for up to 30-day notice cancellation
 • 50% Refund from 29 to 15-day notice cancellation
 • 20% Refund from 14 to 7-day notice cancellation
 • 0% Refund for cancellations of 6 or 0 days prior to the tour

The price of our tours (vacations) includes insurance with the Croatia Insurance L.L.C. in case of insolvency of the travel agency, which is statutory for all travel agencies all of which is thereby in compliance with the regulations of the Tourism Services Act (NN 130/2017)

Visa:

Tanzania Visas are processed at all Tanzania points of entry such as borders and ports. It is $50/person for non-American citizens and $100/person for American citizens. It covers your stay in both Tanzania Mainland & Zanzibar for a 3-month period.

For more info click on the following link: LINK

Yellow fever vaccine:

It is mandatory to be vaccinated against Yellow Fever and have Vaccination card with you when entering Tanzania.

After getting the vaccine, you should be given a sealed and signed “International Certificate of Vaccination or Prophylaxis” (yellow fever card). This certificate becomes valid 10 days post vaccination and its validity is indefinite.

For more info click on the following link: LINK

Cijena dostupna na upit

Cijena uključuje:

 

Certificirani, iskusni vodiči za sva putovanja koji tečno govore engleski jezik kao i smještaj u hotelima

PDV (porez na dodanu vrijednost)

Cijena ne uključuje: 

Putno osiguranje

Alkoholna pića i neke jelovnike za ručak prema gore navedenim podacima

Napojnice za vodiče i vozače

Plaćanje:

50% od pune cijene plaćate 4 mjeseca prije dolaska a ostatak najmanje 1 mjesec prije dolaska u Tanzaniju.

Znamo da se planovi mogu promjeniti i stoga pružamo mogućnost jednostavnog i velikodušnog povrata sredstava

 • 70% za otkazivanje unutar 30 dana
 • 50% za otkazivanje u roku od 29 ili 15 dana
 • 20% za otkazivanje od 14 do 7 dana 
 • 0% za otkazivanje unutar 6 dana ili na dan polaska

Cijene naših putovanja (odmora) uključuju osiguranje kod Croatia osiguranja d.o.o. u slučaju nesolventnosti putničke agencije, što je propisano zakonom za sve putničke agencije i u skladu je s pravilima Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017). 

Viza: 

Vize za Tanzaniju se provjeravaju na svim točkama ulaska u zemlju kao što su granični prijelazi i luke. Cijena je 50 američkih dolara po osobi za neameričke građane a za američke građane je 100 američkih dolara. Vize pokrivaju vaš boravak u Tanzaniji (na kopnu) i u Zanzibaru na 3 mjeseca.

Za više informacija posjetite sljedeću poveznicu: LINK

Cjepivo protiv žute groznice:

Obavezno je cijepiti se protiv žute groznice te posjedovati potvrdu o primljenom cjepivu prilikom ulaska u Tanzaniju.

Nakon cjepljenja morate dobiti potpisanu i pečatiranu “Međunarodnu potvrdu o cjepljenju ili prevenciji” (potvrda o prevenciji žute groznice). Ova potvrda postaje pravovaljana 10 dana nakon cjepljenja i traje doživotno.

Za više informacija posjetite sljedeću poveznicu: LINK